Zinkensdamm

Zinkensdamm i Stockholm är en tunnelbanestation och en idrottsplats, men ordet används också informellt för att avse området på Södermalm runt idrottsplatsen och tunnelbanestationen.

Zinkensdamms historia kan sägas börja med att Wilhelm Böös Drakenheim, som var generaltullförvaltare och en väl bemedlad man, år 1668 köpte en stor egendom i det kvarter som då hette Krukmakaren, nära området Västertull. Jorden på egendomen bestod till största delen av berg, som inte kunde användas för att bygga hus. Istället var syftet med köpet att anlägga karpdammar, något som varje förmögen finansman skulle äga på 1600-talet. Dessa karpdammar anlades vid en utbuktning av sjön Fatburens utflöde.

Efter att kung Karl XI:s reduktionspolitik snabbt försatte Drakenheim i ekonomiska svårigheter, bytte denna egendom ägare ett flertal gånger under kort tid. Den övergick först till Claes Fleming, som var riksråd och president i Statskontoret. Han dog dock bara 36 år gammal, och hans änka Anna Cruus fick överta egendomen. Eftersom Fleming varit utblottad vid sin död sålde hon egendomen till en köpman vid namn Frantz Zinck år 1685. Zinck bodde på Zinkensdamm, och ägde egendomen med karpdammarna, i fem år innan han dog. Vid hans död hade han dock ännu inte betalat köpeskillingen för egendomen, och ägde den således aldrig formellt. Köpeskillingen var på 36 000 daler kopparmynt, och uppenbarligen hade Zinck hamnat i ekonomiska svårigheter, då han inte hade möjlighet att betala denna summa. Om du själv också står inför ett köp av en fastighet eller egendom, och behöver låna pengar för att ha råd, kan du gå in på advisa.se/bolån/låna-till-kontantinsats/ Där kan du jämföra bankernas villkor, så att du får det bästa möjliga förutsättningarna för ditt lån.Zinkensdamm

Trots att Zincks koppling till karpdammarna och området alltså endast var flyktig i Stockholms långa historia, har han kommit att förknippas med platsen för alltid, och det är efter honom som Zinkensdamm har fått sitt namn. Kanske berodde det på att hans död och leverne omgärdades av mystiska omständigheter, som tilltalat söderbornas fantasi, och gjort att namnet Zinck, eller Zinken, har fastnat.

Under 1700-talet föll egendomen i Carl Adolph Grevesmühls ägo, och han utökade egendomen med mer land och lät uppföra flera byggnader på tomten. Gårdens huvudbyggnad låg ungefär där idrottsplatsen ligger idag. På ett foto av egendomen från 1890 kan man förutom huvudbyggnaden också se ett lusthus, som sannolikt härstammade från Drakenhielms tid.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *