Stockholms historia

De första tecknen på att en stad började bildades där Sveriges huvudstad idag ligger kunde man se under 1200-talet. Under några århundraden tidigare så hade bland annat vikingar anlagt mindre handelsplatser på öar i Mälaren samt längs denna sjös stränder. När själva bildandet av staden sedan kunde börja skönjas så var det naturligt nog på den plats där sjön Mälaren möter havet Östersjön – nämligen i Gamla stan, eller det som från början var känt som; Stadsholmen. Under de nästkommande århundradena så utökades både befolkning och bebyggelse till de närliggande öarna Södermalm och Skeppsholmen med flera, och självklart till det som idag kan sägas vara stadens centrum: Norrmalm.

hornsbrog2.se

Från handelsplats till modern affärsstad

På 1700-talet så hade Stockholm (och landet Sverige) blivit en stor aktör inom den europeiska handeln och politiken, dessutom började ett allt rikare kultur- och konstliv att växa fram i staden. Av detta ser vi fortfarande ett arv idag när vi betraktar Stockholms arkitektur från den här tiden. Enligt många så är de allra vackraste delarna av Stockholm just det som definieras som innerstaden, alltså den delen av staden som ligger innanför dess tullar, och med undantag för Gamla stan så är det mesta här byggt någon gång mellan 1700-talets början och straxt efter förra sekelskiftet. Som en naturlig följd av detta områdes skönhet så är både lokal- och bostadspriser här mycket höga och det är ett begränsat utbud av kontor, affärslokaler och bostäder. För den som önskar bo i Stockholms innerstad så är det vanligt att man får bo tillfälligt genom andrahandsuthyrning. De som söker exempelvis affärslokaler för korta möten i den här attraktiva delen av staden kan göra det genom sajter som poppice.com.

Stockholms historiska symboler

En av de äldsta symbolerna som använts för representera Stockholm är en bild på helgonet S:t Erik. Det som är särskilt intressant med detta helgon, som en gång i tiden kung över svearna, är att väldigt lite är känt kring hans liv. Man vet att han levde någonstans kring Mälaren några decennier innan den första bebyggelsen på Stadsholmen kom till. Han kallas därför ibland för ””den första kungen av Stockholm””. Idag är S:t Eriks ansikte Stockholm stads officiella symbol och det syns på allt ifrån stadens brevpapper till dess återvinningsstationer. Andra flitigt använda symboler är de tre kronorna (som ju egentligen är hela rikets symbol) och dessa pryder bland annat Stockholms stadshus, samt diverse kända byggnader. Bland dessa så kan tidigare nämnda stadshus räknas och idrotts- och konsertarenan Globen. Globen byggdes inte förrän i slutet av 1980-talet, men har tack vare sin påverkan på stadens siluett kommit att bli en välkänd symbol för Stockholm.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *