Hornsgatspuckeln

Hornsgatspuckeln är smeknamnet på en apparelj som löper längs med den del av Hornsgatan som ligger mittemot Maria Magdalena kyrka. En apparelj är helt enkelt en upphöjning från gatunivå till en högre nivå som går längs med vägen, och som därför ter sig som en puckel i formen.

Hornsgatspuckeln kan vid första anblick se ut som ett försök att skapa en mer intressant stadsbild, men faktum är att den är en kvarleva av den ursprungliga Hornsgatan, och alltså fanns där långt innan den lägre bilvägen som idag är gatunivå. Hornsgatan var med andra ord från början inte bredare än Hornsgatspuckeln är idag, men när spårvagnar blev allt vanligare i Stockholm och de fick svårt att ta sig upp för Hornsgatans branta backe schaktade man och sprängde fram den breda, planare gata som finns idag. Detta skedde år 1901. I samband med sprängningarna försvann också en del av den gamla bebyggelsen på Hornsgatan, till exempel Bellmans födelsehus, Dauerska malmgården, en del av Maria kyrkogård och all annan bebyggelse på Hornsgatans södra sida. Den norra sidan av gatan bevarades dock, däribland Hornsgatspuckeln.1280px-Hornspuckeln_2008b

När den norra delen av Hornsgatspuckeln sakta förföll var det på 1960-talet nära att stora delar av bebyggelsen där revs. Efter att Stadsbyggnadskontoret och Stockholms stadsmuseum konstaterat att det fanns ”unik stenhusbebyggelse från 1700-talet av synnerligen stort kulturhistoriskt och arkitektoniskt intresse” i området resulterade rivningsplanerna dock istället i att man försiktigt sanerade de gamla husen, som står kvar än idag.

Hornsgatspuckeln är idag en unik miljö i Stockholm, där man finner många K-märkta byggnader, mysiga gränder, vackra innergårdar och konstgallerier. Det sistnämnda beror på galleriföreningen Puckeln, bestående av tio konstgallerier som tillsammans arbetar för att Hornsgatspuckeln ska bevaras som ett centrum för konst och kultur i Stockholm. Även om det bästa stället för konstnärer att sälja sin konst är inne i stan, i Stockholms mest bohemiska stadsdel, Södermalm, är det sannolikt inte den bästa platsen att skapa konst. För att få inspiration måste många konstnärer komma ut på landet, där de kan få lugn och ro och kan stå i en trädgård omgiven av grönska och måla. Om det stämmer på dig, och du behöver en bra uppsättning utemöbler till din trädgård på landet, kan du gå in på Buildor.se.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *