Bebyggelse och bostäder

Stockholm är en av de städer i Europa som växer allra snabbast just nu, vilket kräver ett utökat utbud av bostäder och serviceinrättningar. Tanken bakom området kring Hornsbruksgatan och Södermalm är att skapa fler öppna parkytor för ett avkopplande och grönskande stadsboende.

Radhus med egen park

När Utopia Arkitekter fick i uppdrag att skissa på ett förslag för den nya bebyggelsen i området för cirka 10 år sedan, var man noga med att inkludera olika typer av bostäder. Till en början planerades för omkring åttio lägenheter och planen var att omvandla den befintliga tunnelbanebyggnaden till hotell.

Sammantaget blev det 29 bostäder, varav 17 är så kallade stadsradhus och resten lägenheter. Bostäderna ligger intill södra delen av Högalidsparken och några av dem har egen park på hustaket. Ett av de övergripande målen med bygget är att stärka de centrala delarna av Stockholm genom högkvalitativa miljöer.

Förslaget har man tagit fram genom så kallad ”community planning”, det vill säga samråd med medborgarna som bland annat resulterade i en ny tunnelbanebyggnad. Man vill också skapa ett levande gatuliv genom att bygga butiks- och kontorslokaler på entréplan.

Att arbetet har tagit så lång tid beror delvis på att en ombyggnad av tunnelbanestationen kräver en hel del komplicerade tekniska lösningar. Det har också funnits en del olika idéer kring vilken typ av bebyggelse som ska anläggas i anknytning till t-banan, där bland annat växthus, restauranger, kaféer och kontor utgjort några av förslagen.

Mer grönska och större parkområden

Tanken är att den befintliga Högalidsparken ska förlängas genom att anlägga parktak på ett antal bostäder som vetter mot parken. Här ska de boende kunna grilla, odla och umgås. Säljstart för bostäderna är i skrivande stund beräknat till 2021 och för kontorslokalerna 2023.

För den som blir nyfiken på området och vill ta reda på hur mycket det skulle kosta att bo här är det en god idé att göra en lånekalkyl som, om inte annat, kan ge en fingervisning om en preliminär månadskostnad. Ofta kan tjänsten erbjudas av såväl banken som mäklaren.

Mer byggnation

I stort planeras omkring 1 200 nya bostäder runt de östra delarna på Södermalm. I det område som kallas för Persikan, ett före detta industrikvarter, ska Stockholms stad anlägga 7 nya kvarter med bland annat lägenheter. Byggstart beräknas till 2020 och byggherre är PEAB.

Områden som berörs till största del är Tegelviksgatan, Bondegatan, Barnängsgatan och (blivande) Emelies Gata och sprängningsarbeten kommer att pågå i perioder. Man beräknar att vara färdig med denna etapp 2021.

Hittills har ett antal lägenheter av olika storlek sålts, och priserna har naturligtvis varierat beroende på bostadens yta. Slutpriserna ligger på omkring 3 500 000 och 6 900 000 för lägenheter med mellan 2 – 4 rum och kök.

Ytterligare projekt

I den gamla Kolsyrefabriken på Västra Liljeholmen planeras för hundra bostadsrätter med preliminärt inflyttningsdatum 2024. Lägenheter med mellan 2 och 5 rum och kök samt reception, gemensamhetslokaler och gym finns med i planerna.

Med vattnet som granne planeras för ytterligare bostadsrättslägenheter i området. Även i Örnsberg ska man bygga lägenheter med mellan 2 och 5 rum och kök, med säljstart 2022.

Leave a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *